Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Thơ: Mai Hữu Phước
Nhớ ai
Vùng tuổi thơ xa lắc
Thuở xúm nhau
Chơi trò đám cưới. Em xinh xinh làm vợ
Anh hiên ngang làm chồng !


Đang lễ thành hôn
Kiến cắn
Em khóc,
Anh dỗ dành
Mắt em rưng rưng...
Cưới xong
Con nhao nhao đòi ăn
Em giấu mẹ bên nhà
Mang chia bì kẹo.

Ngày tháng ấm êm
Chia lìa dòng chảy
Những hồn nhiên xưa
Lạc về mấy ngả
Bạn cũ đâu rồi ?
Vùng tuổi thơ xa lắc
Có ai cùng về
Chơi lại trò đám cưới năm xưa !